Sunday, May 27, 2012

God knows how strong I am:

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...

Holy Quran 2:286

No comments: